bài viết

Phá thai theo tuần

Giải đáp: phá thai sau 2 tuần ra dịch màu nâu có sao không?

Ngày đăng: 22/03/2024

Những dấu hiệu bất thường sau khi phá thai đều phản ánh tình hình sức khoẻ của bạn. Trong đó, phá thai sau 2 tuần có...

Đọc tiếp