bài viết

Phá thai bằng thuốc

Giải đáp: Phá thai bằng thuốc 2 lần có vô sinh không?

Ngày đăng: 24/02/2024

Phá thai bằng thuốc sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như chức năng sinh sản của chị em. Với trường...

Đọc tiếp